אורח חיים

דמוקרטיה

אין מנהלים ומנוהלים. ביטול כל היררכיה ומדרג מקובלים. “אספת החברים” היא מוסד העל: בה דנים בכל עניין ודבר, וכל החלטה תתקבל על פי דעת הרוב. לחברים שנבחרו לנהל את ענייניה של הקבוצה אין ולא יהיה שום יתרון חומרי, ומשקל דעתם אינו עולה על משקל דעתו של חבר מן השורה. התגמולים באים מן הסיפוק שבשירות ומהערכה של הכלל לממלא התפקיד.כאשר התרחבה הקבוצה וכללה כבר עשרות חברים צריך היה למסד את הרעיונות שעל בסיסם יקיימו אורח חיים.

אורחות חיים

בהיות דגניה ראשונה בקיום חיי קבוצה, ובאין מקור ממנו ניתן ללמוד, להעתיק ולפתח רעיונות לחיים בקבוצה, היו חייבים חברי דגניה לקיים אורח חיים דמוקרטי התואם את משנתם לאורה הקימו את הקבוצה, בו לכל חברה וחבר משקל זהה בקבלת ההחלטות. יחד עם זאת, גם כלפי פנים וביחוד כלפי חוץ כגון מוסדות שלטוניים וכספיים, חייבת הייתה דגניה לקבוע ייצוג של חברה או חבר שינהלו את המגעים. וכך היה מקובל בשנים הראשונות שיוסף בוסל הוא החתום על המכתבים למשרד הארץ ישראלי בכל הקשור בדגניה.
עם השנים התרחבה החברה בדגניה וכללה עשרות חברות, חברים וילדים ונוצר הצורך להקים מוסדות ולייחד חברים לתפקידים שונים שנשאו גוון מקצועי וחברתי. למרות הקמת מוסדות ובחירת בעלי תפקידים, נשארה אסיפת החברים למוסד העליון בקבוצה והחלטותיה גברו על החלטת המוסדות.

כבר מראשית הדרך נקבעו ארבעה תפקידים שבוצעו בתחילה אחרי העבודה או בחלק מיום העבודה ולימים הפכו לתפקידים במשרה מלאה:

  1. המזכיר – העומד בראש מזכירות נבחרת. הוא מכנס את האספה הכללית, קובע את סדר היום ואחראי להפעלתן של ועדות האמונות על חיי הצריכה. כמו כן המזכיר הוא נציג דגניה מול מוסדות השלטון והמדינה.
  2. מרכז המשק – אחראי לתיאום בין הענפים היצרניים. אחראי לטיפוחם ולפיתוחם של ענפים חדשים. מכין את תוכנית המשק ואחראי לביצוע, מפעיל את הוועדות הכלכליות-משקיות.
  3. הגזבר – אחראי על ניהול החשבונות, קנייה ומכירה, גבייה בעבור התוצרת ותשלום בעבור חומרי הצריכה של הקבוצה. הוא היה גם מעין מזכיר חוץ לקיום הקשר עם מוסדות חוץ בתחומים כלכליים.
  4. סדרן עבודה – לימים מרכז וועדת עבודה, אחראי על ניוד חברים לפי צרכי המשק והשירותים ואחראי על רישום ימי ההעבודה של חברות וחברים ואחרים.


ארבעת בעלי תפקידים אלה הם נבחרים ובתוקף תפקידם גם חברים במזכירות.
כל הוועדות/מוסדות נבחרים על ידי האספה, כאשר את ההצעות להרכבן מביאה ועדת המינויים/ועדת הצעות, שנבחרת על ידי האספה. משך קדנציה של כל ועדה משתנה, למעט ועדת המינויים, שהיא ועדה מתמדת – כאשר ועדה מסוימת מסיימת את תפקידה ועדת המינויים מאיישת אותה מחדש.
וועדת חברה – לימים, אם התרחבות החברה בדגניה הוקמה וועדת חברה כאשר מרכז הוועדה גם הוא חבר מזכירות. תפקיד הוועדה הוא עזרה לחברים נזקקים, פתרון מחלוקות בין חברים ובין חברים והקבוצה.

החל מאמצע שנות 1990 החל בדגניה דיון עמוק ומקיף אשר כלל את כל חברי וחברות דגניה על הצורך בשינוי אורחות החיים בדגניה והתאמתם למצב החברתי בדגניה, התוצר משנות דיונים אלו היא “החוברת הכחולה” בה הגדירה דגניה את עקרונות אורחות החיים בה לשנים הבאות והסדרים חברתיים שונים אחרים.
בסוף שנת 2006, לאחר שנת ניסיון עברה דגניה להתנהלות לפי הכתוב ב”חוברת הכחולה”. במשך השנים נוספו התאמות שונות לחוברת לפי דרישת חברים וצרכי הקבוצה.
כיום את תפקיד האספה בדיון בהכרעות שאין בהן שינוי באורחות החיים ממלאת מועצה נבחרת. הרכב המועצה הוא: בעלי התפקידים במזכירות, מנהל משאבי אנוש, מנהל טולגל (אם הוא חבר דגניה א’), מנהל מועצת המנהלים של טולגל (אם הוא חבר דגניה א’), מרכזי מגזרי המזון והחינוך ומרכז ועדת הבריאות, בתוקף תפקידם, נציגי הציבור במזכירות וחמישה עשר נציגי ציבור נוספים. חובה על כל חברי המועצה להשתתף בכל ישיבותיה.

כמו כן, על פי דרישת הציבור – ממלאי התפקידים המרכזיים וועדות רגישות נבחרים בהצבעה בקלפי.

סבתא ויקטוריה ומרים זינגר - במתפרה
יעל פרנקל - צילה ברקוביץ - יהודית גלעד
על הצריכה בדגניה

עד שנות ה-50 הייתה כל הצריכה משותפת, כאשר בתחומי הצריכה של דיור וריהוט, הלבשה והנעלה, אספקה קטנה ונופש נקבעו נורמות שעל פיהן מומשו הצרכים.
בראשית שנות ה-60 נקבע בדגניה א’ בפעם הראשונה תקציב אישי שכלל את תקציבי ההנעלה, ההלבשה ואספקה קטנה. במהלך הזמן הופעל תקציב כולל, שבנוסף לתקציב האישי כלל גם את תקציב הריהוט, הצביעה וסיוד הבתים והנופש. תקציב כולל אפשר לחברים ומשפחות להחליט על סדרי עדיפות בהוצאה האישית משפחתית, וללא קשר לוועדה כזאת או אחרת והיווה אבן דרך לשינוי בדגניה ולתהליך ההפרטה.
תהליך הפרטה קיים בדגניה מזה שנים, תהליך זה גבר עם השינוי שעברה דגניה בשנים האחרונות, עד כי למעשה כל הצריכה הפרטית היא בידי החבר. בחדר האוכל שהופרט מגישים לחברים ארוחות צהריים בימי חול, ובלילות שבת וערבי חג – גם ארוחות ערב חגיגיות. בשבתות ובחגים לא מוגשות ארוחות כלל.
בחצר דגניה ממשיכה לקיים:
מרכולית, שבה נקנים מצרכי מזון, ממתקים, חומרי לימוד, כלים וכדומה, חשמלייה, מוסך, תיקון אופניים – לצורכי המשק ולחברים. המכבסה והמסגריה הפכו ליזמות פרטית והשירותים בם הם בתשלום.
המרפאה הכללית היא מרפאה אזורית אולם רופא משפחה גר בדגניה, דגניה מקיימת מרפאת שיניים ושרותי שיננית ניתנים במקום.
בדגניה בית סיעודי מוכר על ידי משרד הבריאות הממשלתי ונקרא “בית יעל” המוסד הנותן שירותי סיעוד לחברים ולזרים ומשמש לעזר בשירותי חירום לתושבי דגניה.
מתקני ספורט: ברכת שחייה, חדר כושר, מגרש טניס, מגרש כדורגל ומגרש כדורסל – “מגרש ארנון” (לזכרו של ארנון נול ז”ל).

ערב תרבות בחדר האוכל
חדר האוכל ביום חג - כיום
התחבר אל האתר