בחצי היום

בחצי הלילה,

ובכן, ויהי בחצי הלילה,  חלמה סוניה ואין די מים לעופות בלילה.

קמה והלכה ללול באמצע הלילה.

ויהי בחצי הלילה, מנורה כבתה ב”ברודר” בלילה, הצטופפו האפרוחים ונחנקו בלילה. בכתה סוניה: למה לא העירו אותי בלילה?

ויהי בחצי הלילה, כבה החשמל וניפסק האינקובטור, בלילה ירדה סוניה לסובב את הגלגל באמצע הלילה. לא עצמה עין בזה הלילה.

ויהי בחצי הלילה – פרגיות על השלבים מושיבים,

אימתי בודקים ביצים? – רק בתחילת הלילה.

עופות מעבירים מלול ללול – באישון הלילה.

תרנגולות למכירה – מוציאים דוקא בלילה.

ויהי בחצי הלילה.  מסר קיפניס דין וחשבון בלילה –

שתי לירות וחצי הכנסה בעד יום ולילה,

שמחה דגניה וצהלה באותו לילה.

ויהי בחצי הלילה!

 

שמואל אשל

 

התחבר אל האתר