גידולי שדה ומטעים

מטעים

את המטעים מגדלת דגניה בשטחי העמק וב"רמת סירין", על יד הכפרים הנטושים סירין, עולם וחדתה. אדמות אלה נמסרו לחמישה מקיבוצי עמק הירדן לעיבוד אחרי מלחמת הקוממיות, ועובדו בעיבוד בעל. בסוף שנות ה-70 וראשית שנות ה-80 הוקם "מפעל סירין" בו הועלו מים מהירדן לרכסים אלה, והשטחים מעובדים מאז כשדות שלחין.

בננות

מגמות בענף:
חזרה לשטח מטע בין 350 ל-400 דונם. אחרי אסון הטבע בשנת 2008 ירד שטח המטע ל-200 דונם נושא פרי. מאז אנו מחזירים את גודל הענף למשבצת כלכלית יותר ובו בזמן שומרים על מחזור של שנות מנוחה מגידול בננות.
עונת 2009/10 250 דונם
עונת 2010/11 250 דונם
עונת 2011/12 282 דונם
עונת 2012/13 317 דונם
עונת 2013/14 350 דונם
בזמן שקברניטי הענף בעמק תומכים בגידול כל מטעי עמק הירדן בבתי רשת, אנו מנסים להפיק את היתרונות של כל שיטות הגידול. השנה הפרי בבתי הרשת עבר את החורף הקר בצורה הרבה יותר טובה. יחד עם זאת אנו מנסים לא להיגרר להשקעות גבוהות הכרוכות בהעברת כל המטעים לבתי רשת.
קידום מקצועי של חברי הצוות. אחרי כמעט 20 שנה, התקיים בעמק הירדן קורס בננות לנרשמים מכל הארץ. מדגניה השתתפו בקורס שני חברים ולאחר מכן המשיכו ישירות לעוד השתלמות של הכשרת עובדים בתחום הריסוסים.

קטיף בננות שנות 1950

קטיף בננות שנות 1950

מטע בננות בבית רשת - 2011

מטע בננות בבית רשת - 2011

תמרים

220 דונם. נטועים כ-2,750 עצים, שמהם כ-1,600 נושאי פרי. המטע הצעיר שאינו מניב מורכב בעיקר מזן מג\'הול. המטע הבוגר מורכב בעיקרו מהזנים חיאני ואמרי.

נטיעות תמרים 2012

נטיעות תמרים 2012

גדיד תמרים שנות 1970

גדיד תמרים שנות 1970

הדרים

200 דונם. ניטעו בעמק בעיקר בשטחים הקרובים לדגניה, מהם 160 דונם אשכולית אדומה ולבנה ו- 40 דונם לימונים.

שקדים

500 דונם. מטע השקדים ניטע ברמת סירין. קטפנו 61 טון שקד מהזנים אום אל פאחם, נאפה, 53, 54, גלעד ושפע.

זיתים

500 דונם. עיקר שטחי הזיתים נטועים ברמת סירין, מסקנו ואצרנו 60 טון שמן ו-107 טון זיתי מאכל מזנים שונים.
בשנת 2011 נפתח בחצר דגניה בית בד "שמן המאה" למיצוי שמן הזית ממטעי דגניה, משקי עמק הירדן ומטעים מהגליל התחתון.

 מטע שקדים פורח ברמת סירין

מטע שקדים פורח ברמת סירין

מטע אשכוליות צעיר ליד דגניה 2010

מטע אשכוליות צעיר ליד דגניה 2010

מטע זיתים ברמת סירין

מטע זיתים ברמת סירין

"שמן המאה"

"שמן המאה"

בית הבד "שמן המאה" בדגניה

בית הבד "שמן המאה" בדגניה

אבוקדו

378 דונם. קטפנו 800 טון מהזנים פינקרטון, אטינגר, ארד, האס, לביא וגיל. בדגניה היה מטע אבוקדו הראשון בארץ על בסיס כנה מערב הודית. היוזמה לפיתוח וטיפוח זני צמחים חדשים אפיינה את דגניה ובאה לביטוי בנטיעת גן רופין, גן נסיונות של עצים טרופיים וסובטרופיים.
הגן ניטע בשנת 1935 לכבוד יום הולדתו ה-60 של ד"ר ארתור רופין בעבודה משותפת עם עובדי התחנה לחקר החקלאות ברחובות בהדרכת האגרונום ד"ר חנן אופנהיימר. מטעי האבוקדו של דגניה ניטעו בעמק.

כרם יין

200 דונם. הכרם ניטע ברמת סירין, בשנים 2010 ו-2011 הבציר הראשון בקיץ 2013.

תירס מתוק למאכל ואבטיח

נזרעים מדי שנה על כ- 50 דונם ועל בסיס שטחים פנויים.

 גן רופין 1936

גן רופין 1936

 בציר ענבים 1955

בציר ענבים 1955

כרם יין ברמת סירין נטיעות 2010

כרם יין ברמת סירין נטיעות 2010


גידולי שדה נוספים שהיו בדגניה בעבר

בין שנות הששים לשנות השמונים, כתוצאה מהמצב הכלכלי בארץ, התבטלו מספר ענפים: כרם הענבים למאכל, חממות ורדים לייצוא, גידולי הירקות, חוחובה למיצוי שמן, וכותנה.

כרם ענבים שנות 1950

כרם ענבים שנות 1950

חממות שנות 1960

חממות שנות 1960

איסוף עגבניות 1930

איסוף עגבניות 1930

קטיף כותנה

קטיף כותנה