דגניה, אם הקבוצות

בתנאים הקשים של ימי העליה השניה, מאבק על עבודה עברית, וסכסוכים בין הפועלים למנהלי החוות, קיבלו חברי “הקומונה החדרתית” את הצעתו של ד”ר ארתור רופין, מנהל המשרד הארץ ישראלי של ההסתדרות הציונית, לעבד את אדמות אום-ג’וני בעבודה עצמית ועל אחריותם הם.

כך קמה דגניה “אם הקבוצות והקיבוצים” אשר הניחה את היסודות להתיישבות העובדת.

וכך הם כתבו:

 

“בכ”ה תשרי תרע”א (1910) באנו עשרה חברים ושתי חברות וקיבלנו את האינוונטר מיידי “קבוצת הכיבוש.

ניגשנו להקים יישוב עצמאי של פועלים עברים על אדמת הלאום, ישוב שיתופי.
ללא מנצלים ומנוצלים – קומונה”.

 

חברי הקומונה החדרתית לפני העליה לאום-ג’וני

התחבר אל האתר