עמק הירדן 1915

עמק הירדן 1915

מעצם היות דגניה הקבוצה הראשונה - ובכינויה אם הקבוצות והקיבוצים - היה לכל חברה וחבר בה חלק במפעל המופלא הזה, וקצרה היריעה מלציין את כולם. אולם אי אפשר מבלי להזכיר בשמותיהם את האשונים, אנשי "הקומונה החדרתית" וחבריהם, אותם חלוצים שחצו את הירדן והתישבו באום ג'וני, הקבוצה שבעקשנותה ובלהט אמונתה הניחה את היסוד לחיים שיתופיים בדגניה ומשכה אחריה תנועה שלמה. חציית הירדן מזרחה, אל ארץ ישימון, כשהעבודה וחיי היום בתנאי אקלים קשים וקיצוניים, הניחה את היסוד לחקלאות מתקדמת ובעצם הקמתה אף קבעה הקבוצה את גבולה המזרחי של מדינת ישראל לעתיד.

הקומונה 1
אנשי "הקומונה החדרתית" לפני העלייה לאום-ג'וני
אנשי "הקומונה החדרתית" לפני העלייה לאום-ג'וני בקבוצת חלוצים זו היו:
יוסף בוסל
תנחום תנפילוב
יוסף ברץ
מרים ברץ
שרה מלכין
יצחק בן יעקב
יעקב ברקוביץ
חבורה זו הזמינה את א.ד.גורדון לחיות אתה ולהתיישב בצל קורתה.
 
 
 
וכך סיפרו עליו:
"עמוקה ונפלאה היתה השפעת הזקן שבחבורה, אהרן דויד גורדון, על דגניה ואנשיה. אף כי לא אמרנו זאת איש אל רעהו, חשנו כולנו את הזכות הגדולה שנפלה בחלקנו, בהיות הזקן המופלא הזה יושב בתוכנו, עובד עמנו ומשולב בחיי היומיום שלנו. קסם אישיותו, אמונתו הזכה ודעותיו המקוריות, חדוותו בעבודה ואורח-חייו הטהור הטביעו את חותמם על כל אחד ואחד מאתנו ועל כולנו יחד כיחידה חברתית. עצם מציאותו בינינו השרתה עלינו, הצעירים, רוח של אחריות מוגברת והעלתה בנפשנו את המתח המוסרי. אישיותו התמה היתה לנו למופת ולחיזוק בימים כתיקנם, בה מצאנו נוחם בשעות של דיכדוך ומשען לעתות בצרה".
(מתוך הספר "דרכה של דגניה")
לחצו על הדמויות לקרוא בהרחבה:
בוסל יוסף

בוסל יוסף

יוסף בוסל נולד ברוסיה הלבנה בכ"ז בסיוון תרנ"א 3 ביולי, 1891 עלה ארצה בתרס"ח 1908 בדגניה משנת תר"ע 1910 טבע

בן-יעקב יצחק

בן-יעקב יצחק

יצחק בן-יעקב נולד בא' בתמוז תרנ"א 7 ביולי 1881עלה ארצה בכ' בסיוון תרס"ח 19 ביוני 1908בדגניה משנת תרס"ט 1909נפטר בכ"ט

ברץ יוסף

ברץ יוסף

יוסף ברץ נולד באוקראינה בל"ג בעומר תר"ן 8 במאי 1890 עלה ארצה בחנוכה תרס"ו דצמבר 1905 הגיע לאום-ג'וני ב-1910 נפטר

ברץ מרים

ברץ מרים

מרים ברץ נולדה באוקראינה בל' בכסלו תר"ן 23 בדצמבר 1889 עלתה ארצה בכ"ב באלול תרס"ו 12 בספטמבר 1906 הגיעה לדגניה

ברקוביץ' יעקב

ברקוביץ' יעקב

יעקב ברקוביץ' נולד ברוסיה בכ"ט בכסלו תרנ"א 11 בדצמבר 1890 עלה ארצה בתרס"ט 1909 בדגניה מימי אום-ג'וני, תר"ע 1910 נפטר

גורדון אהרון דוד

גורדון אהרון דוד

אהרון דוד גורדון נולד ברוסיה בו' בסיוון תרט"ז 9 ביוני 1856 עלה לארץ באדר תרס"ד 1904 בדגניה משנת תרע"ט 1919

מלכין שרה

מלכין שרה

שרה מלכין נולדה בליטא בתרמ"ה 1885 עלתה ארצה בתרס"ד 1904 נפטרה בכ"ג שבט תש"ט 21 בפברואר 1949 שרה נולדה בעיר

תנפילוב תנחום

תנפילוב תנחום

תנחום תנפילוב נולד ברוסיה בתרמ"ח 1888 עלה ארצה בתרס"ח 1907 נפטר בי"ג אדר תשכ"ח 13 במרס 1968 תנחום נולד בעיר