אזור בארץ - עמק הירדן, במקום מוצא הירדן מהכנרת
נוסדה - כ"ה תשרי תרע"א, 1910 
השתייכות תנועתית - התנועה הקיבוצית המאוחדת (תק"מ) 
אוכלוסיה:
367  חברים
132 ילדי דגניה וילדי תושבים
52   תושבים

כתובת המזכירות:
• דגניה ד.נ. עמק הירדן 1512000
• טלפון: 04-6608101
• פקס: 04-6751191
degania@degania.co.il

ארכיון:
• טלפון: 04-6608410
• טלפקס': 04-6608017                        
Deg_arch@degania.org.il

דגניה במבט אווירי (צולם בשנת 2010)

ב"חצר ראשונים"

מימין ארכיון ומוזיאון (חדר אוכל ראשון ומקלחת) - במרכז מזכירות והנהלת חשבונות (בית מגורים) - משמאל שער הכניסה ל"חצר ראשונים" (נבנו בשנת 1912)


דגניה א' על המפה:

בחצר

"הבית הגדול" המבנה הראשון מחוץ לחצר דגניה (נבנה 1923)

ברוש המדינה בגן המגינים (ניטע בשנת 1948)

המזכירות במבט מצפון