נולד בי"ז טבת תרס"ז, 3 בינואר 1907
נפל בט' אייר תש"ח, 18 במאי 1948

יצחק נול

יצחק נולד בעיירה בורמל, בפלך ווהלין שברוסיה, ומשם עברה המשפחה ללוצק.
עלה ארצה כחלוץ, והוא רק בן 17.
לדגניה הגיע ב-1931 עם עליזה אשתו ועם ארנון בכורו, וכאן נולדו משה'לה, רחלי ועמליה.
בהתלהבות ובשמחה עסק בכל עבודה. כחבר צעיר נשא בעול כל ענפי המשק והשקיע הרבה מרץ ומסירות.
בשנת 1939 , כשהחל חזון הטייס העברי והוקמה חברת "אווירון", עבר קורס טייס. בלילות שמר, ובימים למד לטוס.
ב-18 במאי 1948 יצא בראש מחלקה לצמח, ובקרב על הגנת דגניה מצא את מותו.
השאיר אחריו את אשתו עליזה ואת ארבעת ילדיהם.

בן 41 בנפלו.