כתב היד המקורי ועוד…..

ציור הכד שבתמונה ניתן ליהודית ע”י חברתה הטובה נעמי ספיר… לימים – נעמי שמר

שימו לב להקדשה…

מצורף כתב היד המקורי של יהודית משנת 1937 וכמה מקישוטי המחברת…..
 

 

התחבר אל האתר