עבודות על דגניה

עבודות אוניברסיטאיות

אגין, אסף,
נפילת יישובים במלחמת העצמאות – מיתוס ומציאות.
פרשת נטישת מסדה ושער הגולן, עבודה סמינריונית, אוניברסיטת חיפה, מרץ 1996.

אגין, אסף,
הד”ר רופין, מנהל המשרד הארץ ישראלי של ההסתדרות הציונית, ויחסו לייסודה של דגניה,
אונ’ חיפה – החוג ללימודי ארץ ישראל, דצמבר 1998.

אדום, אריה,
הקרב על הדגניות – מלחמת תש”ח,
עבודה במסגרת קורס קציני הנדסה, דצמבר 1997.

בורד, עופר,
המשכיות או שינוי?
בדיקת אפיוני המשפחה והמסורת היהודית בבית הקברות של קב’ דגניה א’ תרע”ג -תרצ”ט (1939-1913)
רפרט במסגרת סמינר מ”א, אונ’ תל-אביב – החוג להיסטוריה של עם ישראל, אלול תשמ”ה – אוגוסט 1994.

גל, לידיה,
בשיבה טובה (או: להזדקן בקיבוץ),
עבודת גמר במסגרת השיעור: יסודות הכתבה, אונ’ בר אילן – המחלקה לעיתונאות ותיקשורת, אוגוסט 1991.

דור, ורדית,
חיותה בוסל אלמנה חלוצה,
עבודה סמינריונית, אונ’ בר אילן, המחלקה ללימודי א”י וארכיאולוגיה, תשרי תשס”ה, אוקטובר 2004.

דר, חזי,
הומוגניות והטרוגניות בחינוך,
חיבור לשם קבלת תואר “ד”ר לפילוסופיה”, האונ’ העברית בירושלים, אייר תש”מ – מאי 1990.

דר, חזי,
דגניה א’ והתנועה הקיבוצית: עשר שנים ראשונות
שרשים ז’ – קבצים לחקר הקיבוץ ותנועת העבודה, הוצ’ יד טבנקין 1992

הלוי, מלי,
דגניה בין תלות לעצמאות – תרע”א – תרע”ד,
סמינריון מ”א במסגרת הקורס “אידאולוגיה ומעשה בתנועה הציונית”. אונ’ חיפה – החוג לתולדות ישראל, תשנ”ט-1999.

המבורגר, אביטל,
דגניה – הקבוצה הראשונה בארץ כפי שהיא משתקפת בראי הפיליטונים והמחזות (מיום הקמתה עד קום המדינה),
עבודה סמינריונית אונ’ צל-אביב -החוג לספרות עברית.

הס, תמר,
כתבים אוטוביוגרפיים מאת נשים בנות העליה השנייה,
חיבור לשם קבלת תואר ד”ר לפילוסופיה, אוניברסיטה העברית בירושלים, תשס”ג-2003.

חבר, בלה,
דגניה – כדגם וכסמל להתישבות השיתופית בא”י,
החוג לתולדות עם ישראל, במסגרת לימודים לתואר שני, אוגוסט 2002.

טאובר, טליה,
סטייה מהאידאולוגיה הקיבוצית: ניתוח מקרה של הוויכוח על המעבר מ”לינה משותפת” ל”לינה משפחתית,
עבודה לשם קבלת תואר מוסמך, אונ’ בר אילן – המחלקה לקרימינולוגיה.

לנגמן, אופיר,
קשיים בהתיישבות החלוצית בעמק הירדן התיכון בשנים 1918-1901 בהדגמה על דגניה א’ ומנחמיה,
פרוסמינריון, האונ’ העברית בירושלים – המחלקה לגיאוגרפיה, אלול תשנ”ט- ספטמבר 1999.

ליפשיץ, נטע,
בית הספר בדגניה 1926-1934,
עבודה סמינריונית, מכללת בית ברל, ספטמבר 1996.

לנגמן, אופיר,
דגניה א, יוסף בוסל והאידאולוגיה הדגנייתית,
האונ’ העברית בירושלים, חשוון תש”ס-אוקטובר 1999.

נדיב, דורון,
יוסף בוסל – צופה הקבוצה והליכותיה,
עבודה סמינריונית, אונ’ חיפה – החוג לתולדות ישראל, יולי 2001.

סדן, מירה,
יושב על הגדר, הטנק של דגניה א’ או הטנק בדגניה א’,
החוג לגאוגרפיה, תוכנית מ”א למורים, אונ’ חיפה, פרוייקט בגאוגרפיה תרבותית, אוקטובר 2003.

סיני, סמדר,
מרים ברץ – דיוקנה של חלוצה,
עבודה לשם קבלת תואר מוסמך, אונ’ בר אילן, המחלקה ללימודי ארץ ישראל, תש”ס.

עבאדי, נבות,
הקשר בין תפיסת חברי הקיבוץ את ניהול השינוי ותפיסתם את תפקוד מחלקת משאבי אנוש לבין התנגדות לשינוי בקיבוץ דגניה א’,
עבודת גמר לקראת תואר מוסמך למנהל עסקים, אוניברסיטת דרבי
אייר תשס”ד – מאי 2004

עבאדי, נבות,
הקשר בין מעמד העובד בתפקידו ותמיכה חברתית בעבודה לבין מידת התנגדותו לשינוי במפעל טולגל-דגניה א’,
דיסטרציה המוגשת לאוניברסיטת דרבי במימוש חלקי של דרישות לתואר בוגר במנהל עסקים
אלול תשס”א-ספטמבר 2001

עובדיה, יעל,
דגניה א’ – התפתחות חברתית מסוף מלחמת העולם ה-1 ועד סוף שנות ה-20,
עבודה סמינריונית בנושא התהוותן של צורות התיישבות, אונ’ בר אילן – המחלקה ללימודי ארץ ישראל, נובמבר 1994.

פז-ישעיהו, אביגיל,
דגניה ומרחביה – בין טופיה לאוטופיה,
עבודה לשם קבלת תואר מוסמך, אונ’ תל-אביב, אב תשנ”א.

פרנקל, רפי,
התהוות הקבוצה והקיבוץ (תולדות קבוצות כנרת ודגניה בעלייה השנייה),
עבודה לשם קבלת תואר ב”א, אוני’ תל אביב – המגמה לתולדות ארץ ישראל, 1972.

קזימירסקי-שלוש, אורנה,
מקום בעיני יושביו – התעצבותה וגיבושה של זהות מקומית באמצעות היצירה הספרותית בשלושה קיבוצים בעמק הירדן (1990-1910),
חיבור לשם קבלת תואר ד”ר לפילוסופיה, אונ’ תל אביב, תשרי תשס”א – אוקטובר 2000.

רוטברג, מירי,
ראשיתה של דגניה – 1920-1908,
סמינריון בתקופת העת החדשה, אונ’ תל אביב, החוג להיסטוריה של עם ישראל, אוקטובר 1995.

רותם, חיים,
הקבוצה – דגם חדש של יישוב חקלאי בא”י (דגניה א’ בעשר השנים הראשונות לייסודה,
סמינר ב”א בגאוגרפיה יישובית-היסטורית, חקלאות מסורתית ומודרנית בא”י, האוני’ העברית בירושלים, המחלקה לגאוגרפיה, אוקטובר 1983.

רזניק-טריגר, מירי,
מכיבוש העבודה לכיבוש הקרקע – פולמוס החורן,
עבודה סמינריונית במסגרת קורס מ”א, תקופת העלייה השניה, אונ’ חיפה, החוג ללימודי א”י, פברואר 2000.

רן, חסי,
אידאולוגיה אקלקטית – סוציאליזציה ואקולטורציה ויישומה בבית החינוך המשותף על יד דגניה א’,
מבחן בית בקורס אידאולוגיות ויישומן בחינוך, אוגוסט 1995.

שוורץ, עמית,
תיירות אקולוגית כמנוף לשיקום ופיתוח נחלים מורד הירדן, אזור בעל פוטנציאל תיירותי, ה”זועק” לשיקום ופיתוח!,
עבודה סמינריונית בתיירות אקולוגית, אונ’ בר אילן, המכללה האקדמית עמק הירדן, יולי 2003.

שגיא, אבי,
עליית הנוער בדגניה א’ לפני מלחמת העולם השנייה,
אונ’ בר אילן הפקולטה ליהדות, המחלקה ללימודי א”י, אוקטובר 2001.

 


 

עבודות על דגניה – עבודת של תלמידי בית ספר תיכון

הראלי, עפרית,
המצבות כמשקפות את החברה החלוצית בדגניה.

יניב, מירב,
כחייהם של אנשים חיים…. האשה בעלייה השנייה דרך עיניה של חיותה בוסל.
עבודת גמר י”ב, בי”ס כרמל זבולון-יגור, תשמ”ב-1982.

לוין, הדר,
עמק הירדן במלחמות השחרור וההתשה,
עבודת גמר במסגרת השיעור: עולם הערבים והאיסלם בהדרכת יצחק (איני) עבאדי דגניה א’. בית ירח – בית ספר תיכון מקיף, עמק הירדן, 2004.

רייטר, נירה,
אידאולוגיה מול מציאות – מעמד האשה בקבוצת דגניה,
עבודת גמר י”ב בי”ס אורט קרית מוצקין, מרץ 2001.

שניאורסון, רון,
העלייה השנייה – בסיס להתישבות שיתופית בגליל,
עבודת גמר י”ב, בי”ס תיכון עירוני ה’, חיפה, ינואר 1992.

 


 

PAUL VAUGHER, DEGANIA ED’ VICTOR ATTINGER NEUGHATEL 1965.

DR. EUGEN IZCHAK NETER ZUM ACHZIGSTEN GEBURTSTAG

RAMON EINAT GOD THE MOTHER: ACRITIQUE OF DOMINATION IN THE RELIGIOUS ZIONIST THOUGHT OF A.D.GORDON(1985-1922) A DISSERTATION SUBMITTED TO THE DEPARTMENT OF RELIGIOUS STUDIES AND THE COMMITTEE ON GRADUATE STUDIES OF STANFORD UNIVERSITY IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY, 1999.

TESI DI LAUREA VITA QUOTIDIANA DEGANIA (1910-1912) UNIVERSITA DEGLI STUDI DI VENEZIZ

התחבר אל האתר