פרסומים על דגניה

ברץ יוסף

עברית:

 1. סמילנסקי, משה. חדרה; ברץ, יוסף. דגניה. ספריית תרמיל, משרד הביטחון ההוצאה לאור; תל אביב, 1980 (פורסם גם באנגלית).
 2. דגניה א’. הוצאת חבר הקבוצות; ירושלים, תש”ז. (פורסם גם בספרדית)
 3. הישוב במערכה. הוצאת קרן היסוד; ירושלים, תרצ”ט. (פורסם גם ביידיש ובאנגלית)
 4. כפר על גדות הירדן. הוצאת ספרים אות; תל אביב, תש”ך. (פורסם גם בפרסית, ערבית, גרמנית, אנגלית, הודית, צרפתית והולנדית).
 5. דגניה, הוצ’ אמנות, ת”א, תרפ”ט.
 6. JOSEPH BARATZ, DEGANIA PALESTINA PIONEER LIBRARY
 7. JOSEPH BARATZ, THE STORY OF DEGANIA 1937 TEL AVIA.

 

אנגלית:

 1. Eretz Israel in Self Defence. Keren Hayesod; Jerusalem, 1938.

 


גלעד (שמטרלינג) דוד
 1. אדם בטבע. הוצאת הסתדרות גורדוניה בא”י; תל אביב, תרצ”ט
 2. בין ירדן וכנרת. הוצאת עם עובד; תל אביב, תשי”ב

 


זינגר (ברקוביץ) מרים

עברית:

 1. גורים. (תרגם: אביגדור המאירי) הוצאת חבר הקבוצות; תל אביב, תש”ו.
 2. דגניה אם הקבוצות. ההסתדרות הכללית של העובדים בא”י, הוועד הפועל, מרכז לתרבות ולחינוך; תל אביב, 1960.
 3. דן ויאן והחסידות. (תרגם: מאיר מוהר) ספרייה “לנער”, הוצאת עם עובד; תל אביב, תש”ז.
 4. הידד נצחנו. הוצאת ספרים נ’ טברסקי – חברה בע”מ; תל אביב, תשי”א.
 5. הענק הלבן. חוברת “מולדתנו”, הוצאת אמנות והקרן הקיימת לישראל; תל אביב, 1934. (פורסם גם באנגלית).
 6. השפן הלבן. הוצאת ספרים נ’ טברסקי – חברה בע”מ; תל אביב תשי”ח.
 7. התגלית (אהרן דוד גורדון). (תרגם: שמשון מלצר) הוצאת הסתדרות גורדוניה-המכבי הצעיר בא”י; תל אביב, תש”ב.
 8. כף סידים ושלח. חוברת “מולדתנו”, הוצאת אמנות והקרן הקיימת לישראל; תל אביב, 1937.
 9. מטוס בארץ. (תרגם: ש’ הרברט) הוצאת ספרים א’ י’ שטיבל, ח’ בע”מ; תל אביב.
 10. ספורי דגניה. (תרגם: ז. ב”ש) הוצאת ספרים נ’ טברסקי – חברה בע”מ; תל אביב, תשי”ב.
 11. פגישות. הוצאת דגניה א’, 1980.

 

שפות זרות:

 1. Das verschlossen Buch, mit Nachwort von Max Brod. R. Lowit Derlag, Wien und Berlin, 1918.
 2. Le Cicogne. (Traduzione di Miriam Ravenna), fondazione per la Gioventu’ Ebraica; Roma, 1960.
 3. Dilban the Giant. (Translation: Lotte Levensohn, The Jewish Fund Head Office with
 4. “Omanuth” Publishing; Jerusalem & Tel Aviv, 1935.
 5. Di Sage von Dilb. Centralburo des KKL, Jerusalem und “Omanuth” Verlag, Tel Aviv, 1935.
 6. Dilban Wielkolud. Keren Kajemet Leisrael, i wyd; Warszawie.
 7. Kelle und Schwert. Hautburo des KKl, Jerusalem und “Omanuth” Verlag Tel Aviv, 1935.

 


מנוח יהושע
 1. בויכוח עם דוד בן-גוריון. הוצאה עצמית; תל אביב, תשי”ג.
 2. הקבוצה ודמותה. הוצאת עם עובד; תל אביב, תשי”ז
 3. ממחשבת הזמן. הוצאת דביר; תל אביב, 1957.
 4. עלבונו של חופש הויכוח. הוצאת לבטים בנבטים, תשכ”ד.
 5. עם ישראל עם הזמן. הוצאת נבטים, תשכ”ה.

 


נטר אויגן יצחק
 1. לשכוי בינה – ספורים מחיי הלול. הוצאת יבנה; תל אביב, 1957.

 


פלמוני יעקב
 1. בטבע ובכפר. ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ ישראל, הוצאת הספרים והתווים של המרכז לתרבות; תל אביב, תש”י.
 2. במעלה החיים. הוצאת יבנה; תל אביב, 1954.
 3. עיונים ורחשי לב (ילקוט מעיזבונו). הוצאת דגניה א’ ו”יסוד” בע”מ; תל אביב, 1972.

 


פרץ איתן
 1. חמצן נקי. הוצאת דגניה א’, 1979.
 2. מבעד לאשנבי עיניים (שירים). הוצאת דגניה א’, 1980.
 3. מפתנים (שירים). הוצאת דגניה א’, תשל”ח.

 


ספרים על דגניה ועל אנשיה
 1. אבנון, אריה (עורך). א. ד. גורדון כיום. הוצאת ארכיון “גורדוניה-מכבי הצעיר”; חולדה, תשל”ג.
 2. אהרון דוד גורדון. ביבליוגראפיה – תרסה-תשל”ב, במלאות חמישים שנה לפטירתו (בעריכת עובדי בית גורדון). “יחדיו”, איחוד מוציאים לאור בע”מ, ובית גורדון; דגניה א’.
 3. איגס, יהודה (עורך). ספר אהרון דוד גורדון, משנתו ודברו. הוצאת “העובד הציוני בארץ ישראל”; תל אביב, תש”ג.
 4. בוסל יוסף. הוצאת הוועד המרכזי של “בוסליה”; למברג, 1935.
 5. בן אמיתילוי (עורך). דגניות – משדה חיים וספרות. הוצאת ספרים נ’ טברסקי; תל אביב, תשי”ח.
 6. בן יעקב, יונה ושיאון מרים (עורכות). טעם ראשונים – ליובל השבעים. 1980.
 7. בסער ביום סופה. המלחמה בשערי דגניה. הוצאת קבוצת דגניה א’, תש”ט, מהדורה ב’, תשט”ו.
 8. ברגמן, ש’ ה’ ואל. שוחט. כתבי גורדון. הוצאת מועצת פועלי חיפה, ועדת התרבות, תשי”ז. שלושה כרכים – האומה והעבודה; האדם והטבע; מכתבים ורשימות.
 9. דגניה – 70 שנה. תרע”א-תשמ”א. הוצאת דגניה א’ באמצעות הוצאת מילוא בע”מ; תל אביב, 1981. (אלבום).
 10. ד”ר אויגן נטר. קובץ מכתבים של ידידים אל ידידים ביום הולדתו ה80- של ד”ר א’ נטר. (בגרמנית)
 11. דיין, שמואל. עם חצי יובל שנים של דגניה. הוצאת א’ י’ שטיבל; תל אביב, תרצ”ה.
 12. דרכה של דגניה. הוצאת דבר בע”מ; תל אביב, 1962.
 13. וורם, שלום (עורך). ספר בוסל. הוצאת תרבות וחינוך בשיתוף איחוד הקבוצות והקיבוצים; תל אביב, 1960.
 14. כתבי א. ד. גורדון. הוצאת הוועד המרכזי של מפלגת “הפועל הצעיר”; תל אביב, תרפ”ו-תרפ”ט.
 15. ערכין, קובץ לזכרו של א. ד. גורדון. ההנהגה העליונה של גורדוניה-מכבי הצעיר; תל אביב, תש”ב.
 16. פרנקל, רפאל. יוסף בוסל הקומונה החדרתית והיווצרות הקבוצה. הוצאת העמותה להנצחת ראשיתה וראשוניה של דגניה, תשל”ו.
 17. ראשית – דגניה בעשור הראשון, תרע”א – תרפ”א. תשל”א.
 18. רענו מורנו אהרון דוד גורדון. הוצאת בית גורדון; דגניה א’, תשכ”ב.
 19. שיאון, יובל (עורך). הטנק – הקרב בשערי דגניה; תל אביב, 1998.
 20. שכטר, יוסף (עורך). משנתו של אהרון דוד גורדון. הוצאת דביר; תל אביב, 1957.
 21. שפירא, יוסף (עורך). ספר יוסף ברץ. הוועד הציבורי להוצאת ספר יוסף ברץ; תל אביב.
 22. מטמור, יורם. דגניה. מחזה. הוצ’ הספריה הקטנה של חבר הקבוצות אדר א’ תשי”א.
 23. תנפילוב, תנחום. סיפורי תנחום, הוצק העמותה להנצחת ראשיתה וראשוניה של דגניה א’. ליקטו וערכו בן יעקב, יונה ושיאון, מרים.
 24. א.ד. גורדון כיום. סימפוזיון לציון 50 שנה למותו. הוצ’ ארכיון גורדוניה-מכבי צעיר בחולדה, תשל”ג-1972.
 25. א.ד. גורדון. פרקים מחייו. בעריכת נ. תרדיון. הוצ’ ההסתדרות גורדוניה בא”י. תרצ”ח.
 26. הלוי, מנחם. א.ד. גורדון תורת חייו. ספריה קטנה, הוצ’ גורדוניה.
 27. צור, מוקי. עורך ומאיר. את אינך בודדה במרום. מכתבים מא. ד. גורדון ואליו. הוצ’ הקיבוץ המאוחד 1998.
 28. סיני, סמדר. מרים ברץ, דיוקנה של חלוצה, הוצ’ יד טבנקין תשס”ג.
 29. סלע-צור, בינה. יחפים על גדות הירדן, בית החינוך המשותף בעמק הירדן 1926-1948, הוצ’ המועצה האזורית עמק הירדן 2001.
 30. צור, מוקי.  לא בעבים מעל,מאה ראשונה לדגניה, הוצאת הקיבוץ המאוחד בשיתוף יד יצחק בן-צבי 2010.

 

גרמנית:

1 Kellner, Viktor. A. D. Gordon, Erlosung durch Arbeit. Judischer Verlag; Berlin, 1929.

התחבר אל האתר