צור קשר

אזור בארץ – עמק הירדן, במקום מוצא הירדן מהכנרת
נוסדה – כ”ה תשרי תרע”א, 1910 
השתייכות תנועתית – התנועה הקיבוצית המאוחדת (תק”מ) 
אוכלוסיה:
367  חברים
132 ילדי דגניה וילדי תושבים
52   תושבים

כתובת המזכירות:
• דגניה ד.נ. עמק הירדן 1512000
• טלפון: 04-6608101
• פקס: 04-6751191
• degania@degania.co.il

ארכיון:
• טלפון: 04-6608410
• טלפקס’: 04-6608017                        
archive@degania.co.il

דגניה במבט אווירי (צולם בשנת 2010)
חצר ראשונים
מימין ארכיון ומוזיאון (חדר אוכל ראשון ומקלחת) - במרכז מזכירות והנהלת חשבונות (בית מגורים) - משמאל שער הכניסה ל"חצר ראשונים" (נבנו בשנת 1912)
בחצר
"הבית הגדול" המבנה הראשון מחוץ לחצר דגניה (נבנה 1923)
ברוש המדינה בגן המגינים (ניטע בשנת 1948)
המזכירות במבט מצפון
התחבר אל האתר