תרבות ואירועים

תרבות בדגניה

אירועי התרבות בדגניה החלו עוד מימיה הראשונים, ימי אום-ג’וני וכללו: מסיבות שבת וחגים – חגי ישראל, וכן אירועים הקשורים בציונות הלאומית.
עם המעבר לישוב הקבע נחוגו במסגרת הקבוצה גם ימי הולדת, נישואים ולידת ילדים בדגניה, כאשר אליהם נוספים ברבות השנים חגים לאומיים וציון אירועים פנימיים כמו ימי הולדת של הקבוצה, סיום עונות בענפים ויובלות של חברים.
עוד בשנותיה הראשונות היו מוזמנים לדגניה מרצים בתחומים שונים, נגנים (יוהודי מנוחין, פנינה זלצמן) והצגות.

ביקור תיאטרון האהל בדגניה
תזמורת דגניה שנות 1940

כל זה בנוסף לאירועים הנוספים שהוזכרו. ועדת התרבות שהייתה ועדה נבחרת שחבריה פעלו לאחר שעות העבודה ובהתנדבות, הייתה האחראית על התכנים וגם על הצד הארגוני, החל מהארוחות החגיגיות המשותפות ועד לאחרון הפרטים הטכניים.

עם תהליך השינוי שהחל בדגניה בתחילת המאה הזאת, הפך ריכוז התרבות לענף בקהילה ומרכז/ת התרבות היא עבודה במשרה. ועדת התרבות אינה קבועה ולכל אירוע נבחר צוות שונה. הקבוצה ממשיכה לקיים אירועים וחגים בהתאם לרצון החברים והשתתפותם.

בנוסף לאירועים בתוך היישוב דאגה המועצה האזורית מאז הקמתה להזמין הצגות וקונצרטים לכלל תושבי העמק. מופעים אלו סובסדו על ידי הקיבוץ מתוך מגמה לעודד את ציבור החברים להשתתף בהם.

במשך השנים הגבירה מחלקת התרבות של המועצה האזורית את פעילותה והפכה למספקת אירועי תרבות רבים ומגוונים. חלק גדול מהם היא מממנת באמצעות אגרת תרבות הנגבית מהמשקים, והחברים נהנים מן המופעים ללא תשלום. הדבר תאם את תהליך ההפרטה, וצריכת התרבות הפכה להיות אישית.

פורים 1986
ריקודים בחדר האוכל
משיכת חבל בשבועות
ועדת אירועים אישיים

הועדה מסייעת לביצוע חתונות, מסיבות בר מצווה ובריתות. עם העמקת תהליך ההפרטה נקבעו תקציבים לכל האירועים.

תהליך השינוי וההפרטה הביא גם להפרטת האירועים האישיים וגרם לשינוי מהותי במרקם החברתי תרבותי של הקבוצה: אם בעבר אירועים אישיים כמו חתונה, ברית ממומנים ומאורגנים על ידי הקבוצה, אליהם הוזמן “כל הקיבוץ”, כיום אירועים אישיים ממומנים על ידי החברים וההשתתפות היא למוזמנים.

באירועים בקבוצה הכוללים בצידם הוצאה כספית גדולה, מתבקשים החברים להשתתף המימונם.

ריקוד שרה'לה בחתונה
אלי ליס מזמר
חוג רכיבת אופניים
התחבר אל האתר