הטנק

הטנק – הקרב בשערי דגניה צמיחתו של מיתוס גבורה: עדויות, סיפורים ומסמכים שעניינם קרב ההגנה על דגניה א’, 20.5.1948 תחקיר ועריכה: יובל שיאוןעזר בתחקיר: אפרים בן צביהביא לדפוס: יחיעם פדןעיצוב גרפי: ברכה אלחסיד-גרומר בהוצאת העמותה להנצחת ראשיתה וראשוניה של דגניה, אם הקבוצות באמצעות הוצאת מלוא בע”מאייר תשנ”ח – מאי 1998 תודתנו נתונה, על עזרתם באיתור […]