בחצי היום

בחצי הלילה, ובכן, ויהי בחצי הלילה,  חלמה סוניה ואין די מים לעופות בלילה. קמה והלכה ללול באמצע הלילה. ויהי בחצי הלילה, מנורה כבתה ב”ברודר” בלילה, הצטופפו האפרוחים ונחנקו בלילה. בכתה סוניה: למה לא העירו אותי בלילה? ויהי בחצי הלילה, כבה החשמל וניפסק האינקובטור, בלילה ירדה סוניה לסובב את הגלגל באמצע הלילה. לא עצמה עין בזה […]