דן ברון 1

פתיחה נינה על הקו, מחפשת סיפורי דגניה מפעם. הבטחתי לנסות – ונראה. מכמה בחינות הייתי בחירה לא נכונה: בביה”ס הייתי כישלון חרוץ בחיבור, אפילו נשלחתי לטיפול אחד על אחד לידי רבקה שטן. באותם ימים, יש לדעת, הייתה רבקה פדגוגית על עם סמכויות חינוכיות שכיום יש רק לשב”כ. בילינו שעה ביחד, והתוצרת הייתה דלה: שם ותאריך. […]