בירנר יהודה

נולד בכ”ח אב תרפ”ט בפולין

עלה ארצה י”ג אדר א’ תש”ג

מן הילדים העולים

נפטר כ”ו כסלו תש”ו

 

יהודה בנם של אוגניה-גיטה וסימון, נולד בקרקוב.

בפרוץ מלחמת העולם השניה ברח יחד עם בני משפחתו לרוסיה. שם עברו עליו כל תלאות חיי הנדודים, עד

הגיעו לטהרן.

הגיע לדגניה במסגרת של קבוצת ילדים עולים – “ילדי טהרן,” ואומץ ע”י חוה נטר.

בהתחשב ברצונו ללמוד מלאכה, נשלח מטעם דגניה להשתלם בבית ספר מקצועי בחיפה.

באופן פתאומי חלה בדלקת קרום המח ונפטר, והוא בן  18בלבד.

אמו הגיעה ארצה אחרי פטירתו. לא נשארה בארץ – עזבה והשתקעה באוסטרליה.

בשנת  1995התקבל מכתב במזכירות דגניה המציין את פטירתה של האם ואת תרומתה להנצחת יהודה והוריו

בדגניה.

יהי זכרו ברוך.

התחבר אל האתר