גמבו מרים

נולדה בהונגריה בט”ו באייר תרס”ו  10 במאי 1906
עלתה ארצה ב 1922
נפטרה ב ה’ באדר תש”ן 2 במרץ 1990

מרים וחיים יהודה גומבו נפגשו בארץ, נשאו והתיישבו בקריית-אתא.

הם רכשו משק בכפר-חסידים ועברו לגור שם. בכפר-חסידים נולדו שלושת ילדיהם, שני בנים ובת.

בשנת 1960 הגיעו לדגניה בעקבות בניהם מאיר ונח, שהיו חברים בקבוצה. בדגניה שמרו על אורח חיים דתי ועל מטבח כשר.

מרים האריכה ימים אחריו. היא השתלבה בעבודה, ושנים רבות עבדה בחריצות במטבח.

בנאמנות ובאחריות הכינה ירקות לבישול. היא הייתה משכימה קום, לא איחרה ולא החסירה יום עבודה.

ב-1990 נפטרה ונקברה בכפר-חסידים, ליד בעלה.

יהי זכרה ברוך

התחבר אל האתר