וינר מרדכי

נולד ברוסיה בטו’ באדר א’ תרנ”ט 25 בפברואר 1899
הגיע ארצה ב-1920 בדגניה משנת 1923
נפטר בכ”ג אדר תשמ”ה 16 במרץ 1985

מרדכי נולד בגריצ’ב להוריו יוכבד ושמואל-דוד, למשפחה אמידה שעסקה בסחר עצים. לסבא הייתה השפעה על גויים ועל יהודים, ורבים היו באים לשאול בעצתו.
במשפחה היו שישה בנים ושתי בנות. הצעירים היו מושפעים מהרוחות שנשבו אז בעיירה. היו בהם קומוניסטים, מרכסיסטים, בונדיסטים וגם ציונים.
מרדכי ואליעזר הצטרפו לקבוצת נוער ציוני שעלתה ארצה. באותה קבוצה היו גם גם בנות זוגם לעתיד דבורה ונחמה. אחותו אסתר הגיע לדגניה והקימה בית עם אהרון הורביץ.
בדרכים אסורות, תוך גנבת גבולות, הגיעו לתורכיה, ומשם ארצה, לרחובות. ברחובות נשא מרדכי לאשה את דבורה לבית חריף. הם עבדו בפרדסי האיכרים,  ויחד עם עוד מספר חברים חלמו להקים קבוצה חדשה, אך לאחר שחברי דגניה א’ פנו אליהם שיצטרפו לקבוצתם החליטו ללכת כהשלמה לדגניה א’. הם הגיעו כקבוצה שנקראה “הרחובותים”, בהם מרדכי ודבורה, אליעזר ונחמה, שהגיעו לדגניה כזוג נשוי, שמריהו ברהון, מרדכי פקר, ברוך ורבקה ליס, זלמן שיפריס ושמואל קוינט. חברי הקבוצה הרחובותית התערו בכל ענפי המשק, השתתפו בוועדות והיו פעילים בחיים החברתיים. הייתה זו תגבורת משמעותית וחשובה לדגניה.
מרדכי ודבורה הקימו את ביתם בדגניה, ונולדו להם בניהם אמנון ורותה. מרדכי ודבורה שכלו שני ילדים: את חיימקה שנפטר ב-1938 בהיותו בן שנה ואת ראובן שנפטר ב-1941 בהיותו בן שמונה חודשים.
מרדכי התמחה בגידול ירקות ועבד בענף שנים רבות. נוסף להיותו ירקן מומחה היו נושאי חברה וחינוך קרובים ללבו, והוא הקדיש להן מחשבה רבה. הוא גם נבחר מספר פעמים להיות מזכיר דגניה.
מרדכי היה איש שיחה מבריק ומצא שפה משותפת עם צעירים שהיו משחרים לפתחו להתייעצות ולשיחה.
הוא היה אביהם המאמץ של בני קבוצת מעיין-צבי, שאת הכשרתם עשו בדגניה, ולאחר שהתיישבו במקום הקבע בזכרון-יעקב יצא לעזרתם, ושהה במחיצתם שנתיים כמדריך חקלאי וחברתי.
לאחר פטירתה של דבורה אשתו, בשנת 1945, הקים בית עם ברכה אינדיג, חברת דגניה, ונולדו להם בניהם בנצי ויוחנן.
מרדכי היה פעיל בתנועה הקיבוצית ושימש שנים לא מעטות בוועדות חברתיות. עסק בתנועה בהכשרת גרעינים והקמת ישובים חדשים, כגון יטבתה ועין גדי. היה שותף להכנת התקנון בשאלות חברה שהתקבל ברחבי התנועה.
כחקלאי וכאיש חינוך בנפשו האמין בחשיבותו של חקלאי משכיל ורחב אופקים, והיה בין מניחי היסוד לבית הספר התיכון החקלאי “בית-ירח” ובין מנהליו שנים רבות.
הוא נתן ידו לכל מבצע שהיה קשור בפיתוח החקלאות ונמנה עם מייסדי “הזרע”, מוסד שתפקידו להכין זרעים לחקלאים ולשבחם. וחתימתו נמצאת על מגילת ייסוד החברה היה חבר ההנהלה עד סוף ימיו.
מרדכי היה אחד האנשים שהטביעו את חותמם על רוח הקבוצה ועל אורחותיה.
מת לאחר מחלה ממושכת.
השאיר אחריו את רעייתו ברכה ואת ילדיו: רותה, אמנון, בנצי ויוחנן ומשפחותיהם.

יהי זכרו ברוך

התחבר אל האתר