חריף נחמה

נולדה ברוסיה תרל”ד 1874
נפטרה בו’ אייר תשי”א 12 במאי 1951

אמה של החברה דבורה וינר, אמם של אמנון ורותה.
נחמה לבית לרמן נשאה לשלום. ביתם הפך מרכז לאנשי ההשכלה בעירם ובית ועד לציונים. לבניהם נתנו חינוך עברי, דיברו עמם עברית, ונטעו בלבם את האהבה לארץ-ישראל.
שנים מספר לאחר עליית בניהם עלו גם הם ארצה והצטרפו אל בתם דבורה בדגניה. בשל תנאי האקלים והמגורים הקשים עברו לתל-אביב, אך באחרית ימיהם חזרו לדגניה לחיות על יד דבורה בתם.

נחמה האריכה ימים לאחר פטירת אישה, עברה לתל-אביב וחייתה בבית-אבות. מתה מיתת נשיקה, והיא בת 77.
נקברו בבית הקברות בדגניה.

יהי זכרה ברוך

התחבר אל האתר