חריף שלום

נולד ברוסיה בתרכ”ה 1865
נפטר בח’ בניסן תש”ד 1 באפריל 1944

אביה של החברה דבורה וינר, אמם של אמנון ורותה.

שלום היה בנו של הרב לייזר חריף, שהיה ידוע בלמדנותו ובחכמתו. כשהיה בן 20, עבר לגריצ’ב, ונישא לנחמה לבית לרמן. ביתם הפך מרכז לאנשי ההשכלה בעירם ובית ועד לציונים. לבניהם נתנו חינוך עברי, דיברו עמם עברית, ונטעו בלבם את האהבה לארץ-ישראל. ר’ שלום חריף כתב סיפורים בעברית על נושאים חילוניים ודתיים. הסיפורים הודפסו והתפרסמו בעברית כבר במאה הקודמת.

שנים מספר לאחר עליית בניהם עלו גם הם ארצה והצטרפו אל בתם דבורה בדגניה. בשל תנאי האקלים והמגורים הקשים עברו לתל-אביב, אך באחרית ימיהם חזרו לדגניה לחיות על יד בתם.

ר’ שלום נפטר והוא בן 79. נחמה אשתו האריכה ימים אחריו. עברה לתל אביב וחייתה בבית אבות.

נקבר בבית הקברות בדגניה.

יהי זכרו ברוך

התחבר אל האתר