יצחק ביטנר

נולד בפולין כ”ה באלול תרע”א 18 ספטמבר 1911                                                                                                                                                            עלה לארץ והגיע לדגניה ב1936                                                                                                                                                                                     נפט ב ג’ חשון תשנ”ט 22 אוקטובר 1998

יצחק נולד בעיר נובי-סונץ לאביו חיים ואמו מרים מבית לנדאו. נולד למשפחה עם “ייחוס אבות”: מצד אמו השתייך למשפחת רבנים. אב המשפחה היה ר’ חיים הלברשטם שבזכותו הפכה העיר צאנז למרכז תורה וחסידות.
משפחתו נספתה בשואה ואחיו משה היה היחיד שניצל והגיע לארץ בשנת 1947.
בגיל 15 הצטרף יצחק לתנועת “גורדוניה”. בד בבד עם פעילותו בתנועה סיים לימודי חשבונאות ומנהל, ואף עבד כמנהל חשבונות ראשי.
בשנת 1933 יצא להכשרה ורכז קבוצת עליה. באפריל 1936 הגיעה הקבוצה לדגניה א’.
את נעמי הכיר עוד בחו”ל אבל בדגניה הצטלבו דרכיהם וב-1939 נישאו ונולדו להם: ישראל, עדנה וחיימקה.
רוב שנותיו בדגניה עסק בהנהלת החשבונות.
בשנת 1939 כשהאנגלים אישרו הקמת תחנת נוטרים בעמק גויס לקבוצת הנוטרים ועד קום המדינה היה אחראי עליהם ועל נשקם.
ב-1954 החל לעבוד ב”ספן” ועבד במפעל 27 שנה.
יצחק היה בין הראשונים שהבין את חשיבות הקמת ענף תעשיה בדגניה, ולחוות דעתו היה משקל רב.
יצחק היה דמות שאינה שנויה במחלוקת, והיה מקובל על כולם.
היה איש משפחה וכשהגיע לגבורות האט מעט את הקצב, השתדל לפצות את ילדיו, והתמסר לנכדיו בהם היה כל כך גאה.

השאיר אחריו את ילדיו ובני משפחותיהם

יהיה זכרו ברוך.

התחבר אל האתר