ליס מיכאל (מיכה)

נולד בדגניה בשנת 1932. בנם הצעיר של רבקה וברוך, זכרם לברכה, אח לדודיק, שנפל במלחמת השחרור בקרב על צמח, לתמר, למוטיק ולשפרה.
מיכה היה ילד מהיר תפיסה ובעל זיכרון מופלא. איש רעים היה. סיפוריו היו מתובלים בפתגמים ובמטבעות לשון מן התנ”ך, מן האגדה ומהספרות החדשה שנקלטו בזיכרונו הנדיר.
מיכה ידע לתרגם את שיעורי החקלאות לשפת המעשה. היה חקלאי בנפשו.
בשובו מהצבא עבד שנה ברפת, ולאחר מכן עבד בענף “החצירים”. שאהב מאז ומתמיד.
נפל בסיני במלחמת קדש.

בן 24 היה בנפלו.

התחבר אל האתר