מלר הרמן צבי

נולד בגרמניה בז’ בשבט תרנ”ח 30 בינואר 1898
עלה ארצה בתר”פ 1920 הגיע לדגניה בתרפ”ד 1924
נפטר בח’ אייר תרפ”ה 2 במאי 1925

הרמן מלר עלה לארץ ממינכן שבבוואריה.
בארץ עבד בקבוצה ההולנדית. כעבור שנתיים נסע להולנד להשתלם בגידול בקר ובהקמת מחלבות. עם תום השתלמותו חזר לארץ.
בשנת תרפ”ד-1924 בא לדגניה, ונתקבל בה כחבר.
כשהלך עם חברתו שושנה לרחוץ בירדן, נסחף צבי בזרם החזק. החברים שחילצוהו מהמים עמלו רבות להחיותו, אך לשווא.
בן 26 היה במותו.
השאיר אחריו את חברתו שושנה.
כותב עליו יוסף ברץ:
“רק שמונה חדשים חי אתנו צבי בקבוצה, אבל בזמן הקצר הזה הספיק להתקשר ולהתחבב על הכל. מהר מאד עבר את תקופת היותו “חדש” והתחיל להתאזרח…
ימים ולילות חלם על העתיד, נשא בחובו תכניות שלמות על המקום ושיפורו”.
הבעת פניו האציליים, מעשיו בקבוצה ובחיי יום יום הקרינו החלטיות, ועל אף היותו מאלה שלא הרבו לדבר, נשא בלבו את חזון הקבוצה.

יהי זכרו ברוך

התחבר אל האתר