נול יצחק

יצחק נולד בעיירה בורמל, בפלך ווהלין שברוסיה, ומשם עברה המשפחה ללוצק.
עלה ארצה כחלוץ, והוא רק בן 17.
לדגניה הגיע ב-1931 עם עליזה אשתו ועם ארנון בכורו, וכאן נולדו משה’לה, רחלי ועמליה.
בהתלהבות ובשמחה עסק בכל עבודה. כחבר צעיר נשא בעול כל ענפי המשק והשקיע הרבה מרץ ומסירות.
בשנת 1939 , כשהחל חזון הטייס העברי והוקמה חברת “אווירון”, עבר קורס טייס. בלילות שמר, ובימים למד לטוס.
ב-18 במאי 1948 יצא בראש מחלקה לצמח, ובקרב על הגנת דגניה מצא את מותו.
השאיר אחריו את אשתו עליזה ואת ארבעת ילדיהם.

בן 41 בנפלו.

התחבר אל האתר