נול יקותיאל

נולד בפולין בא’ באב תרל”ג 25 ביולי 1873

עלה ארצה ב-1935 הגיע לדגניה בשנת 1940

נפטר בז’ טבת תשכ”א 26 בדצמבר 1960

 

יקותיאל נול נשא לאשה את שפרה – הוריו של יצחק נול.

הקימו את ביתם בבורמל, עיירת גבול בין רוסיה לפולין. הקהילה הייתה יהודית מסורתית, וביתם שימש מרכז לתרבות ההשכלה, שהחלה לחדור לרחוב היהודי. יקותיאל היה ממפיצי הרעיון הציוני בעיירתו ובסביבה כולה. היה סוחר יערות.

במלחמת העולם הראשונה (1914) ברחו ללוצק.

ראשון העולים ארצה מבני המשפחה היה הבן יצחק,  וב-1935 עלו הוריו יקותיאל ושפרה ואחיותיו שושנה, ריבה וטוניה.

תחילה חיו בחיפה, אך ב-1940, ימי מלחמת העולם השנייה, עברו ההורים לדגניה לחיות על יד יצחק בנם.

הם העריכו מאוד את ההתיישבות הקיבוצית והשתדלו להתאים את עצמם לחייהם החדשים. כשנפל יצחק בקרב בצמח, במלחמת העצמאות, החליט להישאר בדגניה על יד עליזה כלתו, והשתלב בחיי המקום.

יקותיאל היה סבא לכל ילדי דגניה; “סבא יקותיאל”, קראו לו. הוא היה אציל נפש וזקוף קומה עד יומו האחרון.

הוא חי בדגניה עד בוא יומו.

השאיר אחריו את בנותיו שושנה, טוניה וריבה ובני משפחותיהן ואת עליזה כלתם ומשפחתה בדגניה.

 

יהי זכרו ברוך

התחבר אל האתר