נטר שאול

נולד במנהיים שבגרמניה.
בנם של עליזה ושל ד”ר נטר (סבא נטר), בעל לחוה, ואב לזמירה, לעפרה ולבני, שנפל בקרב כראמה.
בשנת 1933, עם עליית היטלר לשלטון, הפסיק את לימודיו הגבוהים ועלה עם חוה ארצה, לדגניה.
בלט בקנאותו לשפה העברית. עבד כרפתן, כשהוא רוכש ידע רב בענף.
בשנת 1941 התגייס לצבא הבריטי ושירת בגדוד תותחנים שנספח לבריגדה העברית.
בתקופה זו נשלח להדריך קיבוץ חלוצים – קיבוץ “בוכנוואלד”. בהגיעו לאירופה פגש את הוריו, שנותרו בחיים לאחר השואה, העלה אותם ארצה והם חיו אתו בדגניה.
נפל בעמדה בקרב על דגניה.

בן 35 היה בנפלו.

התחבר אל האתר