פקר סבא משה וחיה פקר

נולד ברוסיה ב-1888 עלה ארצה לדגניה ב-1933 נפטר: 6.5.1946 ה’ באייר תש”ו

נולדה ברוסיה ב-1884 עלתה ארצה לדגניה ב-1933 נפטרה: 1943 תש”ג

סבא פקר חי ברדז’יבלוב, עיירה שהייתה בנויה סביב אחוזת רדז’יביל ברוסיה. הוא היה חייט במגורי הפריץ, היה בעל השקפה ציונית עמוקה ודיבר עברית טובה.
הוא התאלמן כשמרדכי בנו היה בן 8, ונותר עם שלושה ילדים, מרדכי ושתי בנות צעירות ממנו.
מקץ זמן קצר נשא לאישה את חיה, אחות אשתו, והיא שגדלה את הילדים.
כשהיה מרדכי בנו בן 14 שלח אותו ללמוד בגימנסיה הרצליה.
מרדכי העלה אותם ארצה, לדגניה, ב-1933.
חיה נפטרה לאחר שנים מספר ונקברה בטבריה.
בדגניה עבד סבא פקר בחייטות ותפר מעילים לחברים.
שמר על אורח חיים מסורתי כל ימיו.
נפטר בשיבה טובה ונקבר בטבריה, ליד אשתו.

יהי זכרם ברוך

התחבר אל האתר