שרה אורי בת אשר למל

שרה נולדה בעיירה טופטה שבגליציה המזרחית, בת למשפחה חסידית שומרת מצוות. כשגדלו הילדים גברה שאיפתם ללמוד בבית ספר חילוני. הם השפיעו על הוריהם לעבור לצרנוביץ’, ושם למדו שתי הבנות בבית ספר חילוני (דבר שלא היה נפוץ אז בחוג המשפחות החסידיות). שרה למדה בגימנסיה לבנות, אך שאיפתה לעלות ארצה גברה. היא נסעה לווינה, עבדה לפרנסתה, התמסרה לפעילות ציונית והתכוננה לעלייה ארצה. כדי להכשיר את עצמה לעבודה בארץ-ישראל למדה בבית ספר לגידול עופות בגרמניה.
ב-1914, לאחר שסיימה את לימודיה, חזרה לווינה, והתכוננה לעלייה ארצה. אלא שמלחמת העולם הראשונה עיכבה אותה, והיא נשארה בווינה כל שנות המלחמה.
עם תום המלחמה יצאה עם קבוצת צעירים להכשרה בחווה החקלאית “נוי-הוף” שליד וינה. בנובמבר 1919 עלתה ארצה, ובאה לדגניה.
שרה נישאה לדוד אורי, שהיה מדריך לגידול עופות במשק הפועלות מטעם ההסתדרות הציונית, ונולדו להם שתי בנות.
גם לאחר שעזבו את דגניה הקפידו לשמור על קשרים הדוקים עם חברים והרבו לבקר במקום.
נקברה בדגניה.

יהי זכרה ברוך

התחבר אל האתר