תנפילוב שמואל (מולה)

מולה, בנם בכורם של חיה ותנחום, היה הילד השביעי שנולד בדגניה. אחיהם של תוליק ומלכה.
עוד בהיותו ילד היה לבו פתוח לכל נדכא וסובל. בבגרותו היה צנוע ושתקן, אהב מאוד את העבודה על הטרקטור בשדה.
בקיץ 1940 התנדב מולה לצבא הבריטי כדי לקחת חלק במלחמה בנאצים. שרת ביחידה העברית לתובלה “י.ע.ל” מספר 462, יחידה שהשתתפה בפעולות רבות במדבריות מצרים ובצפון אפריקה.
כשנשלחה היחידה לאירופה טרפד האויב את האנייה. בין 140 החיילים הישראלים שטבעו במצולות הים התיכון היה גם מולה.
לזכור ניטע “גן מולה”, ובו ברכה ומצבה הנושאת את שמו ואת סמל יחידתו.

בן 22 היה בנפלו.

התחבר אל האתר