מעצם היות דגניה הקבוצה הראשונה – ובכינויה אם הקבוצות והקיבוצים – היה לכל חברה וחבר בה חלק במפעל המופלא הזה, וקצרה היריעה מלציין את כולם. אולם אי אפשר מבלי להזכיר בשמותיהם את האשונים, אנשי “הקומונה החדרתית” וחבריהם, אותם חלוצים שחצו את הירדן והתישבו באום ג’וני, הקבוצה שבעקשנותה ובלהט אמונתה הניחה את היסוד לחיים שיתופיים בדגניה ומשכה אחריה תנועה שלמה. חציית הירדן מזרחה, אל ארץ ישימון, כשהעבודה וחיי היום בתנאי אקלים קשים וקיצוניים, הניחה את היסוד לחקלאות מתקדמת ובעצם הקמתה אף קבעה הקבוצה את גבולה המזרחי של מדינת ישראל לעתיד.