שמואל אשל

היה היה בן הכפר המוכתר ?…. לידו של בן הכפר המכונה צבר, ראו כי הדבר יביא להם שכר כי חרוץ האיש וידיו לו רב בנימוסי ישמעאל ובשפת ערב. ןבן האכר הודה מוד על הכבוד והבטיח לעמוד על המשמר של ענייני הכפר מהיום והלאה ועל זה נשבע. בחיי אללה. בן הכפר בתור מוכתר ובתור מוכתר מיהר […]

דגניה ובנותיה

דגניה ובנותיה / אשר גלעד לקראת ציון השנה ה-102 לייסוד דגניה אני מתכוון לפרסם בעלון הקבוצה, בעזרת הארכיון, רשימות קצרות מהעבר. את הרשימות כתבו לבקשתי חברי קיבוצים בשנה האחרונה. בצעירותם, לפני כ-70 שנה, הם היו שנה או שנתיים בהכשרה בדגניה ואז יצאו להקים קיבוץ חדש, למשל: חניתה, מצובה, מעגן מיכאל, חמדיה ועוד. את התקופה הזו […]

רבקה ליס

הזמנות ויהי היום ואני קמה ומתרוננת, לנסיעה לטבריה מתכוננת. לכאורה אין בזה שום מאורע, אבל לא ככה זה אצל ברנש כמוני, העלול במקום לטבריה להגיע לקוטב הצפוני. ובכן, לבשתי שמלת שבת, הן לטבריה אני נוסעת, ואני הולכת לקבל הוצאות, כרטיסים וכמה פרוטות.   רק יצאתי החוצה, וסביבי מחצית הקבוצה, נשים וגברים מכל העברים, – מה […]

דן ברון

פתיחה נינה על הקו, מחפשת סיפורי דגניה מפעם. הבטחתי לנסות – ונראה. מכמה בחינות הייתי בחירה לא נכונה: א. בביה”ס הייתי כישלון חרוץ בחיבור, אפילו נשלחתי לטיפול אחד-על-אחד לידי רבקה שטן. באותם ימים,  יש לדעת, הייתה רבקה פדגוגית-על עם סמכויות חינוכיות שכיום יש רק לשב”כ. בילינו שעה ביחד והתוצרת הייתה דלה: שם ותאריך. יותר כבר […]