הזמנות

הזמנות ויהי היום ואני קמה ומתרוננת, לנסיעה לטבריה מתכוננת. לכאורה אין בזה שום מאורע, אבל לא ככה זה אצל ברנש כמוני, העלול במקום לטבריה להגיע לקוטב הצפוני. ובכן, לבשתי שמלת שבת, הן לטבריה אני נוסעת, ואני הולכת לקבל הוצאות, כרטיסים וכמה פרוטות.   רק יצאתי החוצה, וסביבי מחצית הקבוצה, נשים וגברים מכל העברים, – מה […]